INSTRUCCIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant condicions generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre ESPAI ART60 i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que ESPAI ART60 posa a la seva disposició en els seus websites: www.espaiart60.art i amics.espaiart60.art. La contractació a través dels llocs web de ESPAI ART60 suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de ESPAI ART60. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas. Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. ESPAI ART60 es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar, a través de seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ESPAI ART60 es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-en temps i forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

ESPAI ART60
informa que el procediment de compra a través de la seva pàgina web ve detallat en l’apartat denominat Instruccions de compra. Així mateix, ESPAI ART60 informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions de ús prement sobre l’apartat CONDICIONS D’ÚS. Per la contractació amb ESPAI ART60 a través del seu web l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i generals de contractació. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per l’accés als llocs web de ESPAI ART60 i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Un cop efectuada la compra l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda en pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de compra. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com factura.

MECÀNICA DE FUNCIONAMENT

1. – OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS. En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, ESPAI ART60 ofereix a la seva web informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, ESPAI ART60 es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la website de ESPAI ART60 es regiran per les Condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

2. – INDICACIÓ DELS PREUS. Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si s’escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, ESPAI ART60 ho comunicarà al client, via correu electrònic, abans de procedir a l’enviament del producte.

3.- BOSSA D’ESTALVI CERCLE D’AMICS D’ESPAI ART60. La bossa d’estalvi és un servei ofert pel Cercle d’Amics d’Espai Art60 que té com a objectiu facilitar a qui es subscrigui l’adquisició d’obres d’art a partir del pagament d’una quota mensual. Espai Art60 girarà mensualment un rebut per l’import decidit pel membre del Cercle d’Amics i aquest, contra el saldo acumulat, podrà adquirir l’obra que desitgi del fons d’art d’Espai Art60.
En el cas que l’import de l’obra a adquirir superi el saldo acumulat en la bossa d’estalvi, el client podrà escollir entre: a) Abonar la diferència entre el cost de l’obra i el saldo acumulat en el moment de retirar l’obra. b) Sempre que el saldo acumulat iguali o superi el 50% del cost de l’obra, el comprador podrà retirar aquesta i anar liquidant l’import pendent contra l’emissió dels rebuts mensuals i fins a un màxim de dotze mesos sense cap extra cost.

4. – DESPESES D’ENVIAMENT. Les obres adquirides seran tramesas al seu destinatari mitjançant els serveis de Correus, aplicant-se les tarifes vigents en cada moment, anant aquestes a càrrec del comprador.

5. – DISPONIBILITAT. Tot i que ESPAI ART60 actualitza el fons d’obres periòdicament, l’obra sol · licitada pel client podria no estar disponible. En aquest cas, ESPAI ART60,  previ avís, anul · laria la comanda, (Excepte en el cas que ens indiqueu el contrari).

6. – LLIURAMENT DE LA COMANDA. Les obres s’envien en els embalatges adequats per  assegurar la rebuda en bones condicions. Lliurament per Correu ordinari (El servei de Correus no garanteix terminis de lliurament.) Aproximadament: 1 setmana. _ Recollida en persona a la seu de ESPAI ART60 – Mestre Josep Maria Andreu, 7 PB. 17860 Sant Joan de les Abadesses. Lliurament immediat de l’obra adquirida.

7. – FORMES DE PAGAMENT.  Contra el saldo acumulat per part del comprador en la seva bossa d’estalvi generada a partir dels rebuts girats menusalment en la seva condició de membre del Cercle d’Amics d’Espai Art60 segons les condicions estipulades en el punt 3 d’aquestes condicions. On-line via “Banc Sabadell”: Seràs redirigit al web segur de “redsys” per realitzar el pagament. Acceptem targetes VISA / MASTERCARD / JCB. 

8. – POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

_ Si alguna obra és defectuosa us el substituirem sense cost addicional.

_ Si un o més articles d’una comanda no es poden servir passats 20 dies, anul·larem la comanda, previ avís, per manca d’existències. (Excepte en el cas que ens indiqueu el contrari).

_ Si voleu anul · lar una comanda, ho podeu fer en qualsevol moment.

_ Si no esteu satisfets amb l’obra adquirida, us retornarem els diners si es sol·licita dins dels primers 15 dies, a comptar des del moment que hàgiu rebut l’enviament. El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte que ens indiqueu, un cop haguem rebut la devolució de l’obra per correu o servei de courier i comprovat que el contingut està en bon estat.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESPAI ART60 informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ESPAI ART60, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ESPAI ART60 informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça Mestre Josep Maria Andreu, 7 PB. 17860 Sant Joan de les Abadesses. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
La relació entre l’usuari i ESPAI ART60 es regirà per la normativa vigent i de aplicació en el territori de Girona, sent competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ESPAI ART60, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de Girona.